+421 944 275 675 Pon-Pia: 9:00 - 18:00
11
Vysoká Kvalita
Medicínsky štandard
11
Spokojnosť
Garancia vrátenia peňazí
11
Doprava Zdarma
Pri objednávke nad 99€

GDRP

Ochrana osobných údajov

Správca osobných údajov

Spoločnosť  Salubriter s.r.o  so sídlom  ul.29.augusta 2B ,Bratislava -mestská čast´ Staré mesto 811 07 , registrovaná na okr.súde Bratislava I ,  oddiel s.r.o vložka číslo  51694/B .

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré nám sami uvediete pri nákupe alebo registrácii. Údaje sú úplne dôverné.

Zabezpečenie osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu  www.cbdshop24.sk,  spoločnosť Salubriter s.r.o neposkytuje osobné údaje tretím stranám, okrem prepravnej spoločnosti výhradne pre doručenie objednávky, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.. Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a internetový obchod www.cbdshop24.sk ich nebude ďalej spracovávať.

Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

Vaše prihlasovacie heslá v systéme vôbec nemáme, neukladáme ich ani do databázy. Generujú sa automaticky. Prístup k heslu majú iba zákazníci prostredníctvom údajov, ktoré sami zadali.

Aké máte práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom , právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame. Zhrnutie všetkých práv:

 • právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
 • právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail. (info@cbdshop24.sk),
 • právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne
 • právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom
 • právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona
 • právo na prenosnosť osobných údajov
 • právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

Kontaktný e-mail, kde môžete zaslať Vaše požiadavky je info@cbdshop24.sk.

Aké osobné údaje uchovávame

Získavame nasledovné osobné údaje:

 • titul,
 • meno a priezvisko,
 • adresa na doručenie,
 • fakturačná adresa,
 • telefónne číslo,
 • e-mailová adresa, 

Všetky údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

Využívanie osobných údajov pre hodnotenie nákupov

Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolínksa 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727 / pricemania.sk so službou Hodnotenie obchodu, spoločnosť Pricemania s. r. o., so sídlom Karpatská 6, 811 05 Bratislava, IČO: 43860599 / najnakup.sk so službou Hodnotenie obchodu, spoločnosť Minet s. r. o., so sídlom L.Svobodu 46, 976 32 Badín, IČO: 44325894, aby v mene prevádzkovateľa e-shopu spracúvala jednorázovo osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenie zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou hodnotenia.

Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokovNáš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže náš internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

COOKIES

Cookies sú malé textové súbory, ktoré vám navštívené webové stránky uložia do vášho počítača. Pri budúcich návštevách týchto webových stránok vám tieto súbory potom umožnia využiť rovnaké predvolené nastavenia ako pri minulej návšteve.

Dočasné súbory cookies sú vymazané ihneď po zatvorení okna webového prehliadača. Ide najmä o súbory, ktoré slúžia na zabezpečenie a identifikáciu spojenia medzi vašim počítačom a navštívenou webovou stránkou v priebehu jednej vašej návštevy.

Trvalé súbory cookies zostávajú uložené v počítači aj po zatvorení okna webového prehliadača. Tieto cookies potom môže čítať iba server, ktorý ich vytvoril. Využívajú sa napríklad na identifikáciu pri prihlasovaní (môžete zostať trvale prihlásený), identifikáciu prednastaveného jazyka, ktorý si návštevník nastavil pri predchádzajúcej návšteve, zobrazenie cien v príslušnej mene zvolenej pri predchádzajúcej návšteve, personalizovanie reklamy, sledovanie činnosti používateľa na webových stránkach alebo na predvyplnenie formulárov.

Vaše meno alebo e-mailovú adresu môžu súbory cookies obsahovať iba vtedy, ak ste tieto informácie príslušnej webovej stránke predtým poskytli!

Väčšina prehliadačov je prednastavená tak, aby súbory cookies prijímala automaticky. Ak si neželáte, aby boli o vás zhromažďované akékoľvek informácie, môžete vo svojom prehliadači prijímanie cookies zakázať. Ak nechcete, aby nejaká konkrétna webová stránka uložila na vašom zariadení cookies, odporúčame ju navštíviť v tzv. „inkognito móde“ vášho prehliadača (Incognito, InPrivate, Private Window…). Prehliadač v tomto móde síce podporuje cookies, ale hneď ako ho zatvoríte, tak sa všetky vytvorené cookies zmažú.

Aj cookies vytvorené v minulosti môžete kontrolovať alebo zmazať podľa vlastného uváženia.

Vo svojom prehliadači môžete zakázať automatické akceptovanie súborov cookies. Návod s inštrukciami na odmietnutie ukladania súborov cookies nájdete v nápovede o nastaveniach vášho internetového prehliadača.

Zmena nastavenia cookies však môže ovplyvniť funkčnosť a hladký priebeh načítavania navštívených webových stránok. V takomto prípade pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve danej webovej stránky manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie nemusia správne fungovať.

Využívanie osobných údajov na marketingové účely

Vaša e-mailová adresa je využívaná na marketingové účely, pokiaľ ste súhlasili so zasielaním informačných e-mailov. Na marketingové účely sú ponechané údaje v rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa a sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

Súhlas so zaradením osobných údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať, pričom tieto údaje sa okamžite odstránia. Odhlásenie môžete vykonať nasledovne:

 • cez „Môj profil“ ⇒ „Newsletter“, kde odkliknete tlačidlo pre zasielanie informačných e-mailov (ak ste sa registrovali na stránke)
 • alebo nás kontaktujte na info@cbdshop24.sk a my Vaše údaje odstránime

Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.