+421 944 275 675 Pon-Pia: 9:00 - 18:00
11
Vysoká Kvalita
Medicínsky štandard
11
Spokojnosť
Garancia vrátenia peňazí
11
Doprava Zdarma
Pri objednávke nad 99€

Ovplyvňuje CBD (kanabidový olej) naše sny?

CBD môže prispieť  k rýchlejšiemu usínaniu a ku kvalitnejšiemu spánku. S tým je spojený normálny priebeh jednotlivých fáz spánku, môžeme nadobudnúť pocit intenzívnejšieho snenia. Je pravdepodobné, že efekty uvoľnenia prostredníctvom CBD vyvolávajú naše pozitívne snové zážitky.

Sny,  zvláštny druh vedomia

Zo starých záznamov, ústnych podaní o snových víziách, o Morpheusovi (boh snov) a až ku dnešným výkladom snov. Sny fascinovali ľudí už pred tisíckami rokov. Vo sne sme sa schopní preniesť do iných svetov, alebo dokonca získať super schopnosti – jednoducho je možné všetko. Pekné sny môžu dokonca zvyšovať našu vnútornú pohodu.

Rovnako ako kanabidový olej v skratke CBD. Kanabinoid sa stal v súčasnosti najznámejšou látkou konopnej rastliny. CBD je použité okrem iného aj k zlepšeniu kvality spánku. Tu si mnohí položia otázku, ovplyvňuje CBD aj naše sny? Je možné, že prostredníctvom CBD sú sny intenzívnejšie, alebo dokonca môže vyvolať zlé sny? Všetky tieto otázky a ešte oveľa viac, vám priblížime v nasledujúcom texte.

CBD a sny

Vedeli ste, že počas noci takmer jeden a pol hodinu strávime snením? Veľa telesných funkcií je počas spánku utlmených, pričom sa nám uvoľňujú určité hormóny a spúšťajú sa dôležité pamäťové procesy, my sa ponárame do nášho snového sveta. Aj keď existuje množstvo mýtov ohľadom prínosov snenia: vedci predpokladajú, že tie nám pomáhajú pri tom, aby sme spracovali naše zážitky prežité počas dňa. Často je to počas noci, štyri až šesť snových príbehov, ktoré do jednej až dvoch minút po prebudení väčšinou zabudneme.

Vedeli ste, že stres a málo spánku sú možné dôvody, prečo nám chýbajú spomienky na naše sny. Sny by mali byť rovnako dôležité, pre našu vnútornú pohodu, ako aj samotný spánok a práve v tento okamih, vstupuje do hry CBD ako možná prirodzená podpora znovu lepšie a viac snívať.

To najdôležitejšie v krátkosti zosumarizované k CBD a snom

  • CBD prispieva uvoľnenejšie zvládať každodenné úlohy. Menej stresu sa môže pozitívne prejaviť na emocionálnom a fyzickom pohodlí počas celého dňa a tým nepriamo aj na snových zážitkoch.
  • CBD môže so svojimi účinkami prispieť k spomaleniu myšlienkového kolotoča predtým, než sa uložíme na spánok. Predtým než zaspíme pozitívne myšlienky môžu redukovať náš strach a obavy.
  • CBD môže prostredníctvom svojich uvoľňujúcich účinkov podporiť kvalitu spánku. Môže uľahčiť normálny a nerušený priebeh hlbokého spánku a REM fázy. Nepriamo tak môže prispieť k väčšiemu počtu intenzívnych snov.
  • CBD prispieva k zlepšeniu fyzickej pohody, a to tým, že zaspávanie a celkový spánok je ľahšie realizovať a rovnako tak aj zážitok zo snenia sa týmto zintenzívňuje.
  • CBD môže byť odporúčané v zmysle lepšieho zvládania  emocionálnych výkyvom.
  • Lepšie spracovanie duševných záťažových situácií sa môže pozitívne prejaviť aj na snových zážitkoch.

Má CBD vplyv aj na naše sny?

Tým, že CBD ovplyvňuje fyzické a psychické procesy v tele, je pravdepodobné, že CBD nepriamo ovplyvňuje aj naše snenie. Predovšetkým osoby, ktoré užívajú CBD na zlepšenie kvality spánku a emocionálnej pohody, môžu pravdepodobne vnímať pocity intenzívneho snenia. Strach a zle sny môžu byť redukované prostredníctvom uvoľňujúcich efektov CBD.

Môžeme sa prostredníctvom CBD lepšie, alebo horšie rozpomenúť na naše sny?

Ešte nebolo aktuálne preskúmané, či CBD ovplyvňuje našu snovú pamäť. Pritom však vieme, že psychoaktívna látka THC sa môže negatívne prejaviť na našich snoch. Štúdie poukazujú na to, že THC skracuje REM fázu.

V týchto spánkových fázach snívame najintenzívnejšie. V prípade CBD sa nejedná o psychoaktívnu látku, ale oveľa viac je známa svojimi uvoľňujúcimi vlastnosťami. Je preto nepravdepodobné, že prostredníctvom CBD spíme horšie, alebo máme menej snov.

Buďte opatrný, ak CBD olej, ktorý užívate neobsahuje psychoaktívnu látku THC, aby ste vylúčili negatívny dopad na REM spánkovú fázu.

V ktorých fázach spánku snívame?

Všeobecne by sa dalo povedať, že rovnako ako vo fáze REM, tak aj vo fáze hlbokého spánku snívame. Avšak vo fáze hlbokého spánku snívame len veľmi málo. Po prebudení sa môžeme iba veľmi ťažko rozpomenúť. V spánkovej REM fáze známej ako „Rapid eye movement sleep“, snenie prebieha najčastejšie.

Táto fáza patrí k fáze najintenzívnejších snov a ku koncu noci sa stále predlžuje. V priebehu noci prejdeme REM fázou v priemere 3 až 5 krát. Spánok je v tejto fáze ľahší a mozog aktívnejší. Kto sa zobudí ihneď po REM fáze môže sa veľmi dobre rozpomenúť na svoje sny.

Existujú štúdie vplyvu CBD na kvalitu našich snov?

V súčasnosti neexistujú štúdie, ktoré by skúmali vplyv CBD na kvalitu našich snov. Doteraz sa zaoberali skúmaním primárne pozitívnych efektov CBD na kvalitu nášho spánku. Takto bolo v aktuálnej štúdií s 991 respondentmi ukázané, že kanabinoidy vedú k signifikantnému zlepšeniu nespavosti. Vo všeobecnosti sa CBD ukázalo, ako dobre znášanlivá alternatíva k zlepšeniu kvality spánku.

V súčasnosti existuje len veľmi málo vedeckých štúdií k fenoménu sna. Výstup zo štúdie: vedci pracujú len s informáciami, ktoré spiaci ľudia nahlásia po prebudení, a tie sú väčšinou zriedkavé.

Ako ovplyvňuje CBD jednotlivé fázy spánku?

Spiaci vyzerajú z pohľadu pozorovateľa pokojne a uvoľnene, medzitým prechádzajú niekoľkými zložitými fázami spánku. Tie môžeme zhruba rozdeliť na NON-REM spánok a REM spánok. NON-REM spánok popisuje: zaspávanie, ľahkú fázu spánku a hlboký spánok. REM spánok známy aj ako spánok snov sa považuje za čas, v ktorom snívame najviac a najintenzívnejšie. Hlboký a REM spánok sa striedajú v priebehu noci znova a znova.

Spánkové fázy sa obmieňajú v relatívne stabilných cykloch zhruba po 90 minútach.

CBD produkty podporujú normálny priebeh jednotlivých fáz spánku. CBD vďaka svojím relaxačným vlastnostiam môže zlepšiť kvalitu spánku počas noci.

CBD a nočné mory

Nočné mory sú obzvlášť zlé sny, ktoré u dotknutých vedú k negatívnym pocitom, ako je strach a panika. Môžu vážne ovplyvniť kvalitu života. Ľudia, ktorí trpia nočnými morami, hlásia nám strach zo zaspávania a vrhania sa do svojich snov ako aj z toho, že sa v noci zľaknú, oboje môže viesť k umelej nespavosti.

Ale odkiaľ pochádzajú nočné mory?

Vedci predpokladajú, ako možné spúšťače, traumatické a stresujúce okolnosti ale aj konzumácia, alebo vysadenie alkoholu a psychotropných liekov. Aj samotný stres môže viesť k negatívnym a zlým snom.

Takmer 6% obyvateľstva trpí nočnými morami.

CBD olej môže so svojimi pozitívnymi, uvoľňujúcimi vlastnosťami prispieť k zlepšeniu emocionálnej pohody. Aj v bežnom živote kanabinoidy podporujú uvoľnený prístup k stresu a tým nepriamo ovplyvňujú kvalitu zážitku zo sna. V kombinácií s vybranými komplexnými mikroživinami sa dá pozitívne ovplyvniť aj nálada – aby sa vám konečne opäť dobre snívalo. Pozn. red. o tom si viac povieme v budúcom článku venovanom rastline MACA.

Prečo snívame

Otázka, prečo snívame je doteraz stále nezodpovedaná. Doposiaľ existovali len hypotézy. Predpokladá sa, že sny sú spôsoby ako oslobodiť psychické konflikty a vnútorné napätie prostredníctvom emocionálnej abreakcie. Vo sne by sme mali pracovať na témach, ktoré nás v každodennom živote zamestnávajú. Myšlienky, pocity a vzory správania z bežného života sa vo sne objavia znova.

Podľa ďalších predpokladov môžu sny odrážať poruchy nervového systému. Bez ohľadu na to, čo sny sú, veda potvrdzuje: každý z nás sníva, aj keď sa na to na druhý deň často nemôžeme rozpomenúť.

Ako sa môžem lepšie rozpomenúť na sny?

Vedenie denníka snov je jedným z najbežnejších typov, ktoré vám pomôžu zlepšiť pamäť snov. Pravidelným dokumentovaním snov hneď po prebudení, by sa mali spomienky na snívanie posilniť. Táto metóda však vyžaduje trpezlivosť. Trvá to dva až tri týždne, kým sa spomienky pomaly vyjasnia. Okrem toho má pomôcť zlepšiť vlastnú spánkovú hygienu. Experti radia: Vyhnite sa konzumácií ťažkých jedál, alkoholu a kofeínu pred spaním. Zaveďte spánkové rituály. Hodinu pred spaním odložte smartfón a prepnite ho do letového režimu. Spálňu dostatočne zatemnite.

Záver

Vďaka svojím vlastnostiam, ktoré znižujú stres a podporujú spánok, vám CBD môže nepriamo pomôcť snívať viac a lepšie. Uvoľňujúce účinky môžu podporiť normálny priebeh spánkových fáz. Pozitívne vplyvy kanabinoidov na emocionálnu pohodu, môžu zmeniť vnímaný zážitok zo sna. Spojenie medzi CBD a strachom ako aj nočnými morami je nepravdepodobné. Zatiaľ neexistujú žiadne klinické dôkazy, že kanabinoidy spôsobujú zlé sny.  Aby sme mohli urobiť presné vyhlásenie o tom, ako CBD ovplyvňuje prežívanie snov a správanie je potrebný ďalší výskum. Celkovo je však pravdepodobné, že produkty CBD majú pozitívny vplyv na naše sny.

Súvisiace články

Nové články zo sveta CBD

Konope slúžia už tisíce rokov ako pomocník v mnohých liečiteľstvách a bolo predpisované na väčšinu ochorení. Teraz máme po mnohých rokoch opäť šancu dostať konope späť do našich životov, kde má zaručene svoje miesto.

Najnovšie články

11
Naša misia
12. mája 2020
11
Aký pozitívny vplyv má CBD na zdravie
12. mája 2020
11
CBD FAQ
12. mája 2020

Kategórie článkov